Politika privatnosti

Stomatološki kartoni su zbirke privatnih vlastitih podataka pacijenta prikupljenih kako bi stomatolozima i drugim pružateljima stomatoloških usluga omogućili pružanje stomatološkog liječenja, kontinuiranu stomatološku podršku.

Izvorni stomatološki kartoni sastavljeni od stomatologa zakonski su njegovo vlasništvo.

Pacijenti imaju zakonsko pravo pregledavati i kopirati svoje podatke te nadzirati korištenje i širenje podataka koji se nalaze u kartonima.

Stomatolozi traže od pacijenata da daju potupune, tačne i untumne zdravstvene pojedinosti kako bi im omogućili sigurno i učinkovito liječenje. Stoga vlasništvo izvornih stomatoloških kartona obavezuje čuvanje sigurnosti i povjerljivosti podataka koje oni sadrže, a može ih se objavljivati samo uz dozvolu pacijentam, osim ako zakon propisuje drugačije.

Pacijenti imaju pravo na stomatolišku podršku u povjerljivom i privatnom okruženju bez ometanja od stane trećih.

Zaštita privatnosti i povjerljivosti pacijenta postaje odgovornost stomatologa i drugih pružitelja stomatoloških usluga.