O nama


ZEK je Vaš lični elektronski karton koji Vam omogućuje da bezbjedno sakupite, upravljate i imate redovnu brigu-savjetovanje o zdravlju Vaših zuba, Vaše porodice, kada želite, gdje želite, i sa kim želite. Zubni elektronski karton je više od lične istorije zdravlja Vaših zuba. Pomoću ovog servisa Vaši podaci su Vam dostuoni bilo gdje i bilo kada, na ručunaru ili mobilnom telefonu.

Zašto da otvorim svoj ZEK – zubni elektronski karton ?

Da biste imali na jednom mjestu, čuvali i upravljali vašim ličnim podacima o zdravlju Vaših zuba.

Da biste sačuvali zdravlje Vaših zuba u unaprijedili ga. ZEK online platforma je originalno rješenje. Može se koristit na desktop ili laptop računaru, ali i na tabletu i mobilnom telefonu. Naša platforma je jednostavno formiranje kartona pacijenta i zakazivanje uz vođenje evidencije svih Vaših posjeta kod stomatologa. Poslije svake intervencije kreira se izvještaj, podaci se automatski unose u Vaš ZEK.

Naš pristup i Vaša prava

ZEK online platforma pridaje najveću pažnju našoj komunikaciji sa svojim pacijentima. Naši savjetnici će Vam u potpunosti objasniti sve opcije liječenja koje vam stoje na raspolaganju.

 

Saglasnost korisnika ZEK-a

Svaki pacijent ima pravo donositi vlastite odlike po pitanju svog stomatološkog liječenja. Kako bi mogao donositi odluke, pacijent ima pravo dobiti potpune podatke o opcijama liječenja, utvrđenim rizicima i rezulatatima kojima se teži kod bilo kojeg postupka liječenja.

Saglasnost može biti pisana, usmenta ili neverbalna, ovisno o vrsti zahtjeva za suglasnosti. Ako smatrate da niste dobili dovoljno podataka o svome liječenju ili postupku liječenja, molimo Vas da se obratite nekome od članova osoblja prije nego što postupak započne.